1º Bacharelato

PROCESO

1. O primeiro paso é reflexionar, para o cal é preciso buscar as preguntas antes que as respostas.


  • - É tan distinta a Galiza do séc. XIX á de hoxe? 
  • - Que conflitos sociais, económicos, políticos e cultarais viviron os nosos antepasados? 
  • - Están todos eses conflitos hoxe superados? 
  • - Pervive algún daqueles conflitos aínda que sexa cunha manifestación acorde aos tempos modernos? 
  • - Denunciaron @s escritor@s do XIX eses conflitos? 
  • - Servíronse da Literatura como arma de denuncia social? 
  • - Utilizaron a poesía “na vea cívica”? 


2. O segundo paso é ler poemas dos autores do XIX e escoller un, interpretar o seu contido e relaciónalo cunha temática cívica.

3. O terceiro paso é ler a prensa cotiá na procura de novas que aborden conflitos sociais de hoxe, para seleccionar aquel conflito sobre o que se poida reescribir o poema do XIX escollido no paso anterior.

4. O cuarto paso é escoitar música de artistas galegos actuais, procurando temas reivindicativos que traten a denuncia social, coa fin de elexir un tema que sirva de apoio músical ás imaxes do conflito social anterior e aos versos do poema do séc. XIX escollido previamente.

5. O quinto paso é fusionar as tres partes: poesía do XIX, conflito social de hoxe e música actual.


0 comentarios: