O proxecto

Obxectivos principais

 1. 1. Recuperar e pór en valor o labor d@s nos@s autor@s do séc. XIX.
 2. 2. Actualizar a poesía do XIX relacionándoa cos conflitos sociais actuais.
 3. 3. Vincular a poesía e a música a través de versión musicais de textos do XIX ou de composicións actuais que puideran servir de acompañamento a poemas do Rexurdimento.

Produción final 

 • Recreación ilustrada dun poema social do Rexurdimento en conexión coas novas de actualidade. 
 • O produto artístico final será un videopoema, no que a poesía do XIX e a música do XXI serán reunidas sobre imaxes dun conflito social actual.


Proceso
3º ESO
 1. 1. Distinción entre poemas musicados e letras de cancións actuais. 
 2. 2. Procura no contexto biográfico e social das claves da denuncia de textos do XIX. 
 3. 3. Ilustración global de distintos poemas de acordo co tema. 
 4. 4. Escolla de versos para imaxes da actualidade dadas. 
 5. 5. Reescrita dun texto do Rexurdimento a partir de conexións sociais.
 6. 6. Planificación dun videopoema.
 7. 7. Composición do videopoema.

1º BAC
 1. 1. Reflexión inicial.
 2. 2. Escolla dun poema do s. XIX e identificación da denuncia social.
 3. 3. Busca dun conflito social actual co que reescribir a poesía e mais de imaxes relacionadas.
 4. 4. Musicación do poema: selección dunha peza acorde coa temática como apoio ás imaxes e os versos.
 5. 5. Composición do videopoema fusionando as partes.

Criterios de avaliación fundamentais
 • - Identifica e contextualiza textos cívicos do Rexurdimento.
 • - Conecta conflitos sociais a partir dos textos literarios e da prensa.
 • - Escribe reactualizando as formas decimonónicas.
 • - Escolma con criterio materiais audiovisuais.
 • - Relaciona o texto poético, as preocupacións sociais actuais, as imaxes da prensa e a música. 
 • - Compón con creatividade e orixinalidade.

Material
 • - Poemas de temática social do s. XIX 
 • - Cancións de hoxe en día. 
 • - Imaxes da prensa e as redes sociais. 

Tempo 

 • Sobre 8 sesións.


0 comentarios: